Doğa Sigorta

Sigortacılık İklim Felaketlerinin Etkisini Hafifletiyor

Sigortacılık İklim Felaketlerinin Etkisini Hafifletiyor

Doğa Sigorta Ekim 27, 2022 at 1:03 pm

Tüm dünyayı ve geleceğimizi tehdit eden en büyük endişelerden biri iklim değişikliği ve bağlantılı olarak gelişen hava olayları. Son dönemin küresel risk raporlarında ilk 5 risk arasında yer alan ve son yıllarda hızla etkisini artıran iklim krizi, sadece çevre bağlantılı değil; sanayi, ticaret, ekonomi ve sosyal hayatta da yıkıcı etki ve hasarlar yaratarak tehdit oluşturmaya devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamalardaRead More

Sigorta Güvenin Tek Satın Alınabilir Hali

Sigorta Güvenin Tek Satın Alınabilir Hali

Doğa Sigorta Ekim 27, 2022 at 1:03 pm

Küresel enflasyon oranlarının artışı, pandemi, iklim krizi ve çevresel bağlantılı risklerin yarattığı kaygı ortamı gelecek projeksiyonunda da tehdit oluşturmaya devam etmekte. Ekonomik tablodan, çevresel risklere, sağlıktan teknolojiye olası risk artışlarına karşı mevcut varlıkları ve yarınları korumanın yolu riskleri öngörebilmek ve planlı hareket edebilmekten geçiyor. Sigorta da bu amaca hizmet eden en önemli araçlardan biri. Ani ve beklenmedik durumlarda karşılaşılabilecek riskRead More

Önemli olan riskler karşısında esneklik yeteneğinin geliştirilmesidir

Önemli olan riskler karşısında esneklik yeteneğinin geliştirilmesidir

Doğa Sigorta Ekim 27, 2022 at 1:02 pm

Pandemi, politik kriz ve savaşlar, enflasyon oranı ve döviz kurunun yükselişi, tedarik ve enerji sorunu gibi küresel ve bölgesel olarak geniş çaplı etkiler yaratan olay ve krizler son dönemde artış gösterdi. Özellikle politik krizler ve yaptırımlar sonucunda ülkeler, kurum, kuruluş ve sektörler farklı senaryolar ve uzun vadeli çözüm yöntemleri bulma girişimi içerisinde acil aksiyon planlarını gündeme getiriyor. Bu bağlantıda yaşanabilecekRead More

Varlıkların Korunması Enflasyon Ortamında da Sigortadan Geçiyor

Varlıkların Korunması Enflasyon Ortamında da Sigortadan Geçiyor

Doğa Sigorta Ekim 27, 2022 at 1:02 pm

Ekonomik koşulların ve enflasyonun tüketicileri zorladığı zaman ve durumlarda sigorta bilincinin yaygınlaşması ve sigorta güvencesi ön plana çıkıyor. “Tüm araştırmalar gösteriyor ki özellikle gelirin düşük, enflasyonun yüksek olduğu zamanlarda vatandaşlar olmazsa olmaz öğelerden vazgeçiyorlar. Bunlardan bir tanesi de sigorta. Finansal okuryazarlığın belirli seviyelerde olduğu ülkemizde vatandaşların sigorta konusunda bilincinin arttırılması ve yaygınlaştırılması gerekiyor” diyerek sigorta bilincine dikkat çeken Doğa SigortaRead More

Artan maliyetlerin etkisi hasarlara yansıyor

Artan maliyetlerin etkisi hasarlara yansıyor

Doğa Sigorta Şubat 22, 2022 at 3:13 pm

Günümüz iş yaşamı, dünyanın her yerinde, her gün yeni riskler ile karşılaşmakta. Son yıllarda iklim değişimine bağlı felaketlerin yarattığı sarsıntıların ardından, dünya ekonomisi pandeminin derin ve olumsuz etkisi ile karşı karşıya kaldı. Sigortanın öneminin bu dönemlerde belirgin bir etki ile ortaya çıktığına değinen Doğa Sigorta CEO’su Nihat Kırmızı, dünyada ve ülkemizde yaşanan felaketler ve pandemi süreci sebebiyle ortaya çıkan olumsuzRead More

Artan sağlık harcamaları TSS desteği ile yük olmaktan çıkıyor

Artan sağlık harcamaları TSS desteği ile yük olmaktan çıkıyor

Doğa Sigorta Şubat 22, 2022 at 3:11 pm

Pandemi ile birlikte sağlığımızın değerini çok daha iyi anladığımız bugünlerde sağlık harcamaları da giderek artış gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2021 raporuna göre Avrupa genelinde sağlık harcamaları ekonomiden daha hızlı bir büyüme oranı gösterirken bunun sonucu olarak sağlık harcamalarının GSYİH’deki payı %6,4’ten %7,5’a yükseldi. COVID-19 öncesi dönemde Avrupa’daki düşük-orta gelirli ülkelerin çoğunda cepten yapılan ödemeler kamu sağlık harcamalarından daha hızlı büyüdü.Read More

seo